Elektrosmog nie jest obojętny dla zdrowia

Dlaczego rodzice powinni uważać, na jakie oddziaływanie elektrosmogu narażone są dzieci? Prof. Alicja Bortkiewicz: Promieniowanie elektromagnetyczne nie jest obojętne, mimo że tak właściwie niezauważalne i z tego względu może być przez wiele osób lekceważone. Natomiast ono działa, zwłaszcza uważa się, że działa na dzieci. Dzieci mają mniejszą głowę i cieńszą czaszkę niż dorośli, ich tkanka mózgowa ma większą przewodność, co jest związane z większą absorpcją promieniowania w porównaniu […]

Czytaj dalej »

Dlaczego warto relaksować się nosząc MIM-2 na nerkach

Hypoadrenia – Dlaczego warto relaksować się nosząc MIM-2 na nerkach Jedną z dolegliwości, urastającą wręcz do miana epidemii współczesnego świata jest hypoadrenia czyli tak zwane wyczerpanie nadnerczy. Określenie epidemia wcale nie jest przesadzone. Prawdopodobnie większość z nas – jeśli nie każdy – ma osłabione nadnercza, o czym świadczy wiele objawów somatycznych, których doświadczamy na co […]

Czytaj dalej »

Terapie polami magnetycznymi – przyszłość medycyny

artykuł autorstwa Janusza Dąbrowskiego opublikowany w czasopiśmie NEXUS Gęstniejący wokół nas z roku na rok smog elektromagnetyczny, głównie za sprawą telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu, zaburza funkcjonowanie naszych organizmów na poziomie komórkowym, co skutkuje postępującym wzrostem coraz trudniejszych w leczeniu chorób. Wiadomo, że linie sił emitowanych przez jądro naszej planety tworzą potężne pole, w którego środku […]

Czytaj dalej »

Strukturyzowana woda – źródło zdrowia

Poprzez spożywanie odpowiednio ustrukturyzowanej wody, która zawiera istotne dla organizmu informacje w postaci prawidłowych częstotliwości, można wpływać na samoregulację procesów życiowych i samouzdrawianie. Wewnętrzna struktura jest decydującym czynnikiem jakości wody, zwłaszcza pitnej. Zwykła woda wodociągowa, o zniszczonej strukturze, w stanie nieuporządkowania, jest jedynie chaotycznym skupiskiem cząsteczek. Ma możliwość bardziej swobodnego przemieszczania się w otoczeniu komórek […]

Czytaj dalej »

Strukturyzowanie wody dla roślin

MIM-2 warto wykorzystywać w szerokim spektrum, na nas ludziach, zwierzętach ale też również roślinach. Życie na Ziemi składa się bowiem w większości z wody oraz jest wrażliwe na pola magnetyczne. Pobieranie wody przez rośliny zależy od wielu czynników warunkujących zarówno jej dostępność dla roślin, jak i wpływających na wnikanie wody do korzeni. W roślinach zawartość wody […]

Czytaj dalej »

Wellness – stan dobrego zdrowia i samopoczucia

Wellness to stan dobrego zdrowia i samopoczucia. To trend, który powstał w wyniku wzrastającej świadomości ludzi, że o ten stan trzeba samemu zadbać, że nie można się tylko poświęcać pracy zawodowej, a o zdrowie zatroszczy się medycyna. Takie myślenie się nie sprawdziło. Wellness to megatrend, który ogarnia na świecie miliony ludzi, którzy zaczynają rozumieć: że […]

Czytaj dalej »

Woda Wielka Tajemnica (film) strukturyzowanie

Strukturyzowanie wody Pod względem rozpowszechnienia woda jest po wodorze drugą substancją w całym Wszechświecie. Spełnia wyjątkowo ważną rolę zarówno w procesie formowania się gwiazd, jak i w procesie powstawania oraz rozwoju wszelkiego życia. Jest też jedną z najcenniejszych i najważniejszych substancji na Ziemi. Używamy ją codziennie. Nieomal od naszego poczęcia, a po urodzeniu nadal, woda […]

Czytaj dalej »

Magnetostymulacja i magnetorelaksacja w weterynarii

Podstawowe zasady rządzące procesami zachodzącymi w organizmach ludzkich i zwierzęcych są praktycznie identyczne, choć, rzecz jasna, istnieją różnice w funkcjonowaniu gatunków. Nie ma więc zasadniczych różnic między medycyną a weterynarią. Organizmy ludzi i zwierząt rządzą się takimi samymi prawami, ponieważ są układami enegoinformacyjnymi sterowanymi przez pola elektromagnetyczne. Wszystkie organizmy w trakcie trwającej miliony lat ewolucji […]

Czytaj dalej »

Woda „żywa” – uzdrawiający kryształ

Organizm ludzki składa się przeciętnie w 70÷75 % z wody, tj. zawiera ok. 50÷60 litrów wody. Spośród wszystkich składników znajdujących się w żywej komórce woda występuje w największych ilościach – zawartość jej waha się w granicach 70÷98%. Jedynie w niektórych tkankach kostnych czy tłuszczowych występuje w mniejszych ilościach. Woda spełnia w organizmie wiele funkcji warunkując […]

Czytaj dalej »