« Lista artykułów

Strukturyzowana woda – źródło zdrowia

Poprzez spożywanie odpowiednio ustrukturyzowanej wody, która zawiera istotne dla organizmu informacje w postaci prawidłowych częstotliwości, można wpływać na samoregulację procesów życiowych i samouzdrawianie. Wewnętrzna struktura jest decydującym czynnikiem jakości wody, zwłaszcza pitnej.

Zwykła woda wodociągowa, o zniszczonej strukturze, w stanie nieuporządkowania, jest jedynie chaotycznym skupiskiem cząsteczek. Ma możliwość bardziej swobodnego przemieszczania się w otoczeniu komórek chorych w porównaniu z wodą heksagonalną środowiska wodnego komórek zdrowych. Jest ona źle zatrzymywana w organizmie, ponieważ molekuły organizmu z trudnością prawidłowo lokują cząsteczki takiej wody między sobą. Upośledza to właściwe zaopatrzenie organizmu w wodę. W dodatku woda o zniszczonej strukturze umożliwia agregację (łączenie się w większą całość) i krystalizację cząstek wapnia, cholesterolu i innych związków, co sprzyja powstawaniu kamieni nerkowych, kamieni żółciowych, zwapnieniu naczyń krwionośnych i stawów. Można temu w wyjątkowo skuteczny sposób zapobiec strukturyzując wodę służącą do picia przy pomocy np. urządzeń do magnetorelaksacji (magnetostymulacji).

O jednym wszakże należałoby pamiętać. Jeśli nawet wypijamy codziennie niezbędną dla organizmu strukturyzowaną heksagonalnie wodę w ilości ok.2,5 l, to i tak jest to niewielka ilość w porównaniu z ilością wody obecną w organizmie (przypomnijmy – ok. 50÷60 l). Strukturyzowanie wody pitnej w sposób in vitro (poza organizmem) jest ze wszech miar działaniem pożądanym, ale działaniem znacznie skuteczniejszym jest poddanie strukturyzacji całej wody organizmu w sposób in vivo (w organizmie). Wystarczy poddawać codziennie organizm działaniu pulsujących pól magnetycznych poprzez przykładanie aplikatorów pól (impulsatorów) w okolicy nerek. W efekcie problem z piaskiem w pęcherzu, kamieniami nerkowymi itp. niedomaganiami stanie się przeszłością ponieważ magnetorelaksacja (magnetostymulacja) wpływa korzystnie na strukturyzację wody organicznej – orientuje dipole wody nie dopuszczając do agregacji i krystalizacji cząstek lub odwraca te procesy. Wynika to m.in. z badań słynnego koreańskiego naukowca prof. Mu Shik Jhona twierdzącego, że „strukturyzowana woda rozpuszcza i usuwa z organizmu nadmiar wszelkich soli”. Jest to podobne do znanej technicznej metody polegającej na stosowaniu specjalnych magnetyzerów wody w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania, aby zapobiec osadzaniu się kamienia kotłowego na ściankach rur i powodowanym przez to zjawisko problemom.

Prof. Mu Shik Jhon, autor ponad 250 prac naukowych, światowy ekspert w dziedzinie badań wody, które prowadził przez 40 lat, stwierdził: „Starzenie się jest spowodowane utratą heksagonalnej wody z narządów, tkanek i komórek. Odtworzenie strukturyzowanej wody w naszym organizmie może zwiększyć witalność, spowolnić proces starzenia, a także zapobiegać chorobom.” Teorię tę poparł noblista Albert Szent-Györgyi. Podobnie uważa dr Yang H. Och (Harvard University): „Charakterystyczne dla struktury heksagonalnej wody jest, że sprzyja zdrowiu i zwiększa długowieczność. Ludzkie ciało kocha sześciokątną wodę.” Również naukowcy niemieccy z Uniwersytetu w Norymberdze-Erlangen uważają, że picie strukturyzowanej wody wzmacnia pamięć, pozwala uniknąć wielu chorób, wzmacnia psychofizyczne zdolności człowieka, a woda taka znacznie lepiej nasyca biomolekuły organizmu i aktywniej reaguje ze składnikami biologicznymi i mineralnymi ciała.

Badania prof. Mu Shik Jhona wykazały, że ustrukturyzowanie wody w ludzkim organizmie jest znaczne wokół białek, a szczególnie wokół DNA. Zdrowe i uszkodzone DNA różnią się znacznie ilością otaczających je jednostek heksagonalnych wody.

Również zdrowa komórka tworzy wokół siebie rodzaj ochronnej osłony z cząsteczek strukturyzowanej heksagonalnie wody nieprzepuszczającej wirusów, bakterii itp. czynników. Taki rodzaj ochrony nie istnieje wokół komórek chorych. „Kiedy struktura wody w pobliżu komórek zostaje naruszona, komórki są bardziej podatne na bodźce zewnętrzne. W rezultacie komórki otoczone przez wodę o mniejszym stopniu heksagonalnej strukturyzacji sa słabsze i bardziej podatne na osłabienie ich funkcji oraz mutacje genetyczne.” (Mu Shik Jhon).

Potwierdzili to w latach 90-tych XX wieku naukowcy amerykańscy z centrów badawczych stanu Georgia w USA wykazując, że ludzkie komórki zdrowych narządów są otoczone molekułami wody strukturyzowanej, zaś narządów chorych (niezależnie od choroby), są otoczone wodą niestrukturyzowaną. Zwykle zdrowy organizm sam strukturyzuje wodę zamieniając zwykłą wodę w tzw. metaboliczną już na poziomie komórkowym. Wymaga to jednak posiadania znacznych rezerw energetycznych, których nie posiada organizm chory. Można organizmowi ułatwić zadanie podając mu wodę już ustrukturyzowaną.

Jeśli komórka choruje – zmienia swoją wydolność energetyczną, co skutkuje zmianą częstotliwości drgań. W takim osłabionym stanie, zwłaszcza, gdy organizm jest poddawany działaniu stresu, struktura heksagonalna jest niszczona w przyspieszonym tempie, a komórki nie są zdolne do nadania wodzie prawidłowej heksagonalnej struktury spełniającej funkcje informacyjne, ochronne i naprawcze.

Strukturyzacja wody – to również wzmocnienie tzw. wiązań wodorowych między jej cząsteczkami. Pozwala to na zwiększenie potencjału energii wodorowej polepszającej procesy otaczania komórek przez wodne molekuły warstwą ochraniająca przed czynnikami destrukcyjnymi. Wzrost potencjału energii wodorowej aktywuje także enzymy z grupy dehydrogenaz, dzięki czemu następuje odrywanie atomów wodoru z molekuł wody i uwalnianie atomów tlenu, co przyczynia się do przyspieszenia procesów utlenowania krwi i eliminacji toksyn.

IMG_20160716_154348_1468676677088

Zmiany zachodzące w organizmie – wg prof. Mu Shik Jhona – na skutek picia strukturyzowanej wody, jej wpływ na różnego rodzaju dolegliwości i choroby oraz inne zalety są następujące:

Heksagonalną strukturyzację wody wspomagającą leczenie wielu chorób oraz przyczyniającą się do poprawy samopoczucia można przeprowadzić wykorzystując urządzenia do magnetostymulacji, magnetorelaksacji, terapii fal milimetrowych, elektromagnetycznej harmonizacji przestrzeni. Wystarczy wodę w naczyniu poddać działaniu pulsującego pola magnetycznego wytwarzanego przez te urządzenia zwykle w czasie 5÷10 minut.

Nie zapominajmy wszakże o strukturyzowaniu wody in vivo, tj. zawartej w organizmie. Aplikator (impulsator) przyłożony codzienne w okolice nerek na przeciąg kilkunastu tylko minut wspomoże pracę komórek przy strukturyzacji wody i zaoszczędzi organizmowi mnóstwo energii, co pozwoli wzmóc procesy regeneracji, samouzdrawiania i witalizacji.

Systematyczne, codzienne picie strukturyzowanej wody oraz strukturyzowanie wody wewnętrznej powinno stać się naszym nawykiem i jednocześnie obowiązkową potrzebą – jak spanie i jedzenie.

Artykuł jest fragmentem książki „Magnetostymulacja i magnetorelaksacja w teorii i praktyce”. Autor: Janusz Dąbrowski
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
Udostępniono dla: MAGNET-MEDIC
Zamieszczenie całego artykułu na innym serwerze czy w publikacji drukowanej jest możliwe tylko za zgodą autora (domyślnie autor takiej zgody nie udziela). Istnieje możliwość jej uzyskania poprzez bezpośredni kontakt z autorem.
*******************************************************
Janusz Dąbrowski – wykładowca, twórca prezentacji multimedialnych, autor artykułów oraz książek propagujących program ochrony zdrowia.