Instrukcja obsługi

MiM-2 jest prosty w obsłudze i użytkowaniu – przykładamy Impulsator w te miejsca, w których odczuwamy dyskomfort.

Podłączyć baterię. Przełącznik zasilania ustawić w pozycji „Zał”, włączyć jeden z wybranych zakresów. Włożyć impulsator do kieszonki. Impulsator należy przykładać tylną stroną urządzenia – kierując strzałką w stronę głowy.

Kontrola – wskaźnik świetlny przy sprawnej baterii będzie pulsował z częstotliwością zakresu. Wskaźnik jest równocześnie sygnalizacją progowego zażycia baterii. W przypadku nadmiernego wyczerpania baterii impulsator będzie działał pomimo braku wskazania świetlnego (emitowany sygnał jest słabszy – zalecana wymiana baterii). Można się o tym przekonać zbliżając impulsator do radioodbiornika z włączonym zakresem fal długich (LW), w głośnikach usłyszymy charakterystyczne impulsy, których częstotliwość będzie się zmieniać wraz ze zmianą zakresu.

Instrukcja stosowania

Stosując systematycznie Impulsator MiM-2 odzyskujemy energię i siły witalne!

ZAKRES „1” i „2” naprzemiennieskutecznie zmiejsza lub eliminuje przewlekły dyskomfort.

ZAKRES „1”znosi dyskomfort.

ZAKRES „2” – relaksuje, odpręża (przyłożony w centralnym punkcie – na „splot słoneczny”).

Czas stosowania dla poszczególnych zakresów, indywidualnie, w zależności od potrzeb.

Z jednego impulsatora korzystać może kilka osób. Ze względów higienicznych wskazane jest, aby każda osoba miała własną kieszonkę.