Cennik dostaw oraz dystrybucja na świecie

Na terenie Polski:

Na terenie Europy:

Sprzedaż na terenie Ameryki Północnej prowadzi:

Biofeedback Wave Technologies

905-793-5140 – Toronto
613-295-6665 – Ottawa

website: qm-bwt.com
e-mail: [email protected]
or [email protected]
NAICS # 621498 CPT-90901